Förvanskning i resningsansökan Zelmanovits

När resningssökande Bengt Landahl kritiserar detaljer i zelmanovitsutredningen samtidigt som han misslyckas med att få sina egna detaljer rätt, då blir det smått löjeväckande. Det finns flera exempel på Landahls märkliga resonemang och förvanskning av detaljer. Här är ett exempel.

Det gäller Quicks uppgifter om den dag (måndag 15 augusti 1977) när Quick påstod sig ha träffat sin granne jägaren (“medgärningsmannen”) och tillika hemliga älskaren en stund innan denne sköt sig i sitt garage vid sin villa i Korsnäs i Falun. Landahl menar att Quicks uppgifter inte stämmer.

sb-granne-400

Platsen där självmordet ägde rum

Vi kan börja med följande citat från Landahls text i resningsansökan:

I domen har tingsrätten angående detta antecknat: ”Det var en söndag och S sökte upp Quick, som befann sig utanför sitt hus med sina hundar. S sade att han inte orkade leva och påminde Quick om C. S sa att han skulle ta livet av sig och Quick svarade på ett aggressivt sätt: ’Gör det!’”

Jämför detta med texten i domen som Landahl uppger sig citera (jag har ersatt mannens namn med “S”, som i Landahls text):

Det var en solig dag och S sökte upp Quick, som befann sig utanför sitt bostadshus med sina hundar. S sade att han inte orkade leva och påminde Quick om Charles. S sade att han skulle ta livet av sig och Quick svarade på ett aggressivt sätt: “Gör det!”

Landahl citerar falskt “det var en söndag”, men i domen står “det var en solig dag” (som för övrigt var en måndag). Faktum är dessutom att det VAR en solig dag den dagen, det kan lätt kontrolleras. Quicks uppgift stämde alltså i det hänseendet. Men detta faktum trollar Landahl bort. Landahl förvanskar alltså här en uppgift från Quick som delvis bekräftar att Quick talade sanning.

Därefter fortsätter Landahl kommentera de tidsuppgifter som änkan och Quick lämnade sjutton år efter händelsen, för att slutligen förkasta Quicks uppgifter. Quick lär ha uppgett att han träffat mannen “mitt på dan”, “bara nån halvtimme innan han skjuter sig”, och att han var “rätt så säker” att det var “mellan tio och två”. Men änkan lämnar inte heller några säkra tidsuppgifter, hon uppgav att självmordet “bör” ha inträffat inte långt efter kl 9. Hon befann sig tydligen i badrummet när det inträffade. Problemet här är att Quicks tidsuppgift är såpass diffus med fyra timmars spann, möjligen beroende på att minnesbilden enbart baseras på att det var ljust som om det vore mitt på dan.
Därför blir det smått befängt av Landahl att använda klockslaget 10 som om det vore en exakt uppgift. Dessutom var som sagt även änkans tidsuppgift svävande.

Slutligen resonerar Landahl utifrån den felaktiga avståndsuppgiften 500 meter mellan Quicks (Bergwalls) och jägarens bostad. Det faktiska avståndet var 180 meter gångsträcka (150 m fågelvägen), dvs mindre än två minuters gångtid:

sb-jagare-flygfoto

Quick uppgavs dessutom ha varit utanför sitt hus med sina hundar. Vilket gör det ännu mer sannolikt att jägaren en stund före självmordet på kort tid kan ha promenerat till Quick, växlat några ord och sedan promenerat tillbaka, på mindre än tio minuter, medan hans fru låg i badkaret eller vad hon nu gjorde i badrummet.

Quicks kärnor av sanning

Ovanstående exempel – det finns fler – är inte en central uppgift i resningsansökan. Men det är en av flera detaljer som Landahl slår ner på, och visar hur Landahl frenetiskt försöker hitta fel i Quicks uppgifter. Utgångspunkten tycks vara att allt som Quick uppgett tidigare är falskt. Landahl är så förblindad av detta synsätt så att han t.o.m. förvanskar uppgifter.

Jag har endast tillgång till de uppgifter som finns på Internet – som t.ex domen och resningsansökan – men inte till polisens utredningsmaterial. När jag trots det begränsade materialet hittar flera felaktigheter i resningsansökan så börjar jag undra om Landahls övriga uppgifter är lika svajiga eller förvanskade.

Händelsen med självmordet såsom Quick berättar det, är troligen en av kärnorna av sanning i Quicks dåvarande berättelser. Anm: se tidigare inlägg:
Quicks kärnor av sanning
– Quicks medgärningsman i Piteå

Om tid ges återkommer jag till fler av de märkligheter som förekommer i resningsansökan CZ.

——–
Källor:
Resningsansökan CZ (åklagarmyndighetens webbplats).
Domen CZ (Dagens Nyheter. Innehåller även resningsansökan samt nedläggningsbeslut).