Kategoriarkiv: Kim Wall-fallet

Madsens galenskaper

Som bekant erkände PM (Peter Madsen) så småningom styckningen av KW (Kim Wall), det skedde efter två månader (14 oktober), tre dagar efter att sågen hade hittats på havsbotten i Kögebukten. Han fortsatte dock neka till mord och sexbrott.

Om undertecknad fick bestämma lagen så skulle ett såpass grovt brott mot griftefriden ge uppåt livstids fängelse istället för några år. Att brottsligt skära en person i bitar, även om styckaren tror att personen är död, borde i straffskalan vara jämställt med mord (ha en strafflängd i den nivån). Sådan hantering föregås oftast av mord. Syftet med styckning kan även vara att dölja själva dödsorsaken, vilket domstolen misstänker i Wall-fallet. Vissa andra skador kan tyda på att KW inte var död när brottet påbörjades.

Den 25 april 2018 dömdes PM till livstids fängelse för mord, sexualbrott med särskilt försvårande omständigheter, brott mot griftefriden, och brott mot sjösäkerhetslagen. Dödsorsaken kunde inte fastställas. PM nekade till mord och sexbrott. På danska domstolens webbsajt framgår:

“En enig domsmandsret har i dag idømt den tiltalte i Ubådssagen fængsel på livstid for drab, andet seksuelt forhold end samleje af særlig farlig karakter, usømmelig omgang med lig og overtrædelse af reglerne om sikkerhed til søs.”
PM dömdes alltså även för brott mot sjösäkerhetslagen: “Tiltalte findes derfor skyldig i overtrædelse af lov om sikkerhed til søs”. Dock friades han från den andra av två åtalspunkter gällande brott mot sjölagen: “Tiltalte frifindes derfor for tiltalen for overtrædelse af straffelovens § 252”, eftersom det inte kunde visas att någon varit utsatt för direkt livsfara.

Ingen blixt från klar himmel

PM är visserligen en udda person med ett ovanligt liv som stack ut rejält från mängden, men han verkar inte haft något tidigare förflutet med våldsbrott. Dock finns det besvärande uppgifter från tiden före mordet. Han tycks vara intresserad av att beskåda filmer med tortyr och mord, både till synes riktiga mord (“snuff-filmer”) och tecknade mordfilmer, och av beskrivningar om hur man dödar en människa. Den slutsatsen drogs av fynd på en hårddisk och i sökhistoriken. Hans öppet aktiva liv inom BDSM-världen kan också bidragit till den slutsatsen, särskilt med tanke på de tortyrliknande skador KW hade på och kring könet.

Med de uppgifter som framkommit sammantaget i media så framstår mordet snarare som väntat än som oväntat.

Hur mycket var planerat?

Danska domstolen tror att PM en längre tid haft planer på mörda en kvinna. Och på ubåtsfärden med KW tog han med sig flera föremål som kan anses ovanliga i en ubåt. Bland annat en träsåg av typen fogsvans* (bild ovan) och en spetsigt slipad mejsel, som användes vid brottet.

KW bodde mittemellan PM och ubåtskajen, på ett par minuters promenadavstånd.

Var det planerat sedan tidigare att just KW skulle bli offret? Frågan är vem som kontaktade vem den dagen (10 augusti 2017), vilket tycks vara svårt att via media få en entydig uppgift om.
Däremot verkar det klarlagt att KW hade kontaktat PM fem månader tidigare (i mars) med förfrågan om en intervju (som då inte blev av).

Om det var PM som den 10 augusti kontaktade KW efter flera månaders tystnad så verkar onekligen KW varit målet. I så fall hade PM väldig tur eftersom hon inte skulle bo kvar där längre pga flytt till Kina (KW och pojkvännen hade en avskedsfest för sina bekanta samma kväll).

Men om det var KW som kontaktade PM, kanske för att hon såg sin sista chans att få sin efterlängtade intervju med honom, så råkade hon bli offret av en slump. Detta verkar mest sannolikt, också med tanke på att frågan inte klargjorts tydligt från åklagarhåll i media likt andra uppgifter gällande PM:s skuld.

Osäkerheten i denna och andra uppgifter beror bl.a. på danska rättssystemets slutenhet, jämfört med det svenska där t.ex. förundersökningsprotokollet blir offentligt då åtal väcks (vilket i Wall-fallet skedde i januari 2018).

Var det planerat sedan tidigare att sänka ubåten? I den bärgade ubåten hittades bland annat några av KW:s underkläder vilket kan få sänkningen att framstå som oplanerad.
Det var inte så djupt där ubåten sänktes (sju meter), men motorns hastighetsregulator lär varit inställd på max och ubåtens kurs var satt mot djupt vatten. Så ett halvdant försök hade gjorts att den skulle hamna på djupare vatten.

PM lär vara van att planera noggrant, i stora projekt. Han bör insett att om han kom tillbaka från ubåtsfärden utan henne så kommer polisen att genomsöka ubåten med avancerad teknik. Han bör också förstått att om styckning sker inuti ubåten så kan det bli omöjligt att få bort alla forensiska spår bland alla skrymslen och vrår, inte ens genom att spola med den plastslang som också hittades.

Men misstag kan alla göra. Sänkningen kan varit en panikåtgärd till följd av ett misstag. Alternativt till följd av en oplanerad händelse under ubåtsfärden.

PM:s överklagande

PM har överklagat domen, men endast strafflängden. Dvs han vill ha kortare straff än livstids fängelse. Enligt hans advokat innebär inte detta att han erkänner mord och sexbrott, utan det handlar om andra orsaker:
“- Peter Madsen anerkender den dom, som byretten har afsagt over ham. Der er ikke tale om en erkendelse af noget, som han ikke tidligere har erkendt, […] Min klient er nået dertil, at nu ønsker han ikke mere. Den her tur i ‘møllen’, den skal han ikke igennem igen – hverken for ham selv, de pårørende eller vidner, siger Betina Hald Engmark.”

Dvs det uppges att PM inte erkänner något som han inte erkänt tidigare. Och att han, de anhöriga eller vittnena inte ska behöva uppleva den “resan i kvarnen” en gång till. Tro’t den som vill. Man skulle också kunna tolka det uteblivna överklagandet av skuldfrågan som ett slags erkännande.

Finns det någon förmildrande omständighet som skulle kunna medföra kortare straff än livstid, kan man undra. En för omvärlden okänd omständighet som PM inte berättat om? Eller kommer han att hävda att han var allvarligt psykisk störd? Det återstår att se i den kommande rättegången.

—————————–

Inlägget kan komma att kompletteras med fler uppgifter

—————————–

Mera:
Tiden fram till ubåtsfärden.
BDSM-spåren i Kim Wall-fallet.
Dessa fantastiska supersniffande vovvar och deras tränare.


* Fogsvansen på bilden överst i inlägget är inte samma som i Kim Wall-fallet.

Tiden fram till ubåtsfärden

Här granskas tiden fram till ubåtsfärden i Kim Wall-fallet. Detta inlägg kompletterar tidslinjen i tidigare inlägg.

I mars 2017 flyttade Kim Wall och pojkvännen till musikkollektivet “Musikværftet” på Refshaleön. Egentligen var boende inte tillåtet där, det var avsett för ljudstudior och övningslokaler, så det tycks varit ett temporärt boende.

Huset som Wall flyttade till låg mitt emellan Peter Madsens verkstad och ubåtskajen, med endast ett par minuters promenad åt vardera hållet:

Bild ovan: KW = Kim Walls bostad, PM = Peter Madsens verkstad (som även lär använts som bostad), samt ubåtskajen.

Från Walls bostad var det ca 200 meter till Madsens verkstad, och ca 200 meter åt andra hållet till kajen där ubåten låg förtöjd. (Tvåhundra meter motsvarar 2 – 3 minuters promenad).
Varje gång Madsen rörde sig mellan sin verkstad och ubåtskajen kan han ha passerat området med Walls hus med musikkollektivet. Där fanns också en bar med uteplats och öppen eld, där Madsen ibland satt som “en lugn och tyst kille” enligt vittnen.

Den 24 mars 2017 lär Wall ha kontaktat Madsen (det kan ha varit kort tid efter hennes flytt till Refshaleön). Hon ville intervjua Madsen för en artikel om “rymdkapplöpningen på Refshaleön”. (Madsen byggde ju även raketer).
Det tycks dock inte gjorts någon intervju vid det tillfället.

Drygt fyra månader senare, torsdagen den 10 augusti 2017, beslutades att de skulle göra ubåtsfärden. Till saken hör också att Wall och pojkvännen hade en avskedsfest med några vänner den kvällen, eftersom paret snart skulle resa till Kina.

Så långt är uppgifterna som sipprat ut till media samstämmiga. Men för den inledande kontakten under torsdagen 10 augusti förekommer olika varianter av händelseförloppet:

– Variant 1: Madsen kontaktade henne (“efter fyra månaders tystnad”). Och Madsen föreslog att de skulle åka ubåt, samma kväll.
– Variant 2: Wall kontaktade honom. Och Wall frågade om de kunde ta en ubåtstur, samma kväll.

Variant 1 passar bättre in på teorin att Madsen hade planlagt det hela.

Variant 2 förekommer framför allt i senaste tidens danska tidningsartiklar, och är ungefär som följande:
Hon (Wall) ringde till honom (Madsen) “klokken 16.38” den 10 augusti. De träffades en kort stund i hans verkstad, Wall frågade om de kunde ta en tur i hans ubåt. Madsen föreslog nästa dag, men det kunde Wall inte, så de enades om att segla ut samma kväll.

Bild ovan: i Madsens verkstad.

Kring 18.30 sände Madsen en bild på ubåten till Wall och ett meddelande att skeppet var klart för avfärd (citat från dansk artikel):
“»Skibet er klar og i god stand. Venter bare på magasinet Wired’s reporter,«
Kim Wall svarede: »Fantastisk. Er blot nogle få minutter herfra.«”

Vid 19-tiden avseglade Wall och Madsen med ubåten (i ytläge).
Wall lämnade alltså avskedsfesten för några timmars ubåtsfärd, vännerna stod en bit norr om ubåtskajen, vinkade och beskådade avfärden.

Relationen mellan Wall och Madsen?

Både åklagaren och Madsen säger att Walls och Madsens relation var “professionell”. Och enligt åklagaren finns inga belägg för att Wall och Madsen träffats tiden mellan 24 mars och 10 augusti.
Det skulle knappast gynna Madsen eller åklagaren om något annat framkom, t.ex. att Wall och Madsen hade träffats eller umgåtts en del före den 10 augusti.
Det verkar dock smått osannolikt att de aldrig skulle ha råkat träffas under de dryga fyra månaderna, med tanke på att Wall bodde såpass nära verkstaden och ubåten.

Ubåtsfärden

– Kl 20.16 (torsdag 10 aug): Wall messar från ubåten till sin pojkvän, det är sista livstecknet från henne (citat från dansk artikel):
“Sidste livstegn fra Kim Wall var fire sms-beskeder på engelsk:
»Jeg er stadig i live, forresten«
»Men går ned nu«
»Jeg elsker dig!!!!!!«
»Han har endda taget kaffe og kager med.«”
Dvs:
“Jag lever fortfarande, förresten. Men går ner nu. Jag älskar dig!!!! Han har även tagit med kaffe och kakor.”

Mera om ubåtsfärden och brotten får troligen vänta tills domen har fallit och fler uppgifter har offentliggjorts. (I Danmark är det sekretess på förundersökningen ända fram till domen).

Mera:
BDSM-spåren i Kim Wall-fallet.

BDSM-spåren i Kim Wall-fallet

Egentligen är detta fall inget större mysterium eftersom Peter Madsen har erkänt styckningen av Kim Wall. Ett frågetecken är dock dödsorsaken, som uppges vara okänd.
Och redan efter tio dagar kunde medborgare ana att motivet var sexuellt, när danska polisen offentliggjorde att de hade hittat trosorna i Madsens bärgade ubåt. (Se tidslinje nedan). Senare framkom att Wall hade fjorton “stick” kring och på könet. De lär ha åsamkats i nära anslutning till döden (före eller efter). Polisen* talar om “stick” vilket inte nödvändigtvis innebär från kniv.

– Peter Madsens uppgifter om BDSM
– Kim Walls artikel om BDSM
– Om sticken (och GW)
– Översikt och tidslinje, Kim Wall-fallet

Peter Madsens uppgifter om BDSM

I en omhäktningsförhandling den 5 sept 2017 frågar åklagaren om Madsens sexuella vanor och om han har vistats i BDSM*-miljöer. Madsen svarar ja, han har varit på ett antal ”kinky” sexfester och intresserar sig för ”erotikens mångfald”.

Madsen nekar till att ha haft något sexuellt samröre med Wall. Han uppger att han varit ute på ubåten med andra kvinnor vid andra tillfällen för att ha sex, bland annat med sin hustru. Han och hans hustru har enligt Madsen ett ”öppet förhållande”.

Kim Walls artikel om BDSM

År 2014 blev Wall inbjuden till den årliga “BDSM Writers Conference”, vilket uppges vara en sammankomst där “anyone interested in discovering the realities of BDSM are able to do so through workshops, live demonstrations, and a night out at a BDSM dungeon.”
Kommentar: en “BDSM dungeon” är en plats för bdsm-lekar.

Walls artikel* om konferensen publicerades 2015 i The Guardian (på Internet), där hon bl.a. beskriver användning av knivar i bdsm-lekar:
“Knife-play may appear extreme to those not versed in BDSM fetishes. But it can also be curiously sweet.”

Walls formulering att knivlekar kan vara märkligt ljuvliga (curiously sweet) kan tolkas som att det är Wall som anser det vara ljuvligt. Det kan ha triggat Madsen om han läste artikeln, det kan haft inverkan på vad som hände i ubåten, han kan ha tolkat det som att hon gillade bdsm.

I Walls artikel uppges också att hon “blev inbjuden” (“I was invited”) till den bdsm-konferens som artikeln handlade om. Eftersom det inte framgår varför hon blev inbjuden, så kan även detta tolkas som att hon hade nån slags koppling till bdsm-världen.

Om sticken (och GW)

Kriminologprofessorn, romanförfattaren och riksoraklet GW har uttryckt sig så här (i Veckans brott) om sticken:
“14 knivstick runt och i hennes könsdelar, så kallade pikeringsskador, har en mycket bestämd innebörd i såna här sammanhang, det är typiska tortyrskador vid vissa typer av sexuella övergrepp.”

Det tycks inte finnas några tidigare anmälningar på Madsen för andra, liknande brott. En förklaring kan enligt GW vara:
“Om man nu har läggning för den här typen av sexuellt beteende med sadistiska inslag, sånt hanteras ofta inom en frivillig ram, och det kan ju göra att anmälningar inte kommer in. Men att han nu har så att säga satt det i praktik med en person som inte är införstådd med de förutsättningarna.”

GWs benämning “pikeringsskador” samt att han indirekt liknar Walls stickskador med det som kan uppstå “inom en frivillig ram”, kan innebära att han fått mer info om skadorna än vad polisen kommunicerat till media. Eller så spekulerar han kring de uppgifter om bdsm som nämnts i media.

Om det inte kan uteslutas att de sticken är orsakade av annat än kniv, så kan verktyget som användes vara en specifik BDSM-attiralj kallad pigghjul, spikhjul, smärthjul eller Wartenberghjul. Exempel:

De finns i olika varianter, med mer eller mindre vassa piggar, en del hjul har kortare avstånd mellan piggarna, vissa har flera rader med piggar. Bild nedan: från google bildsök.

Vad som möjligen kan störa ovanstående resonemang om BDSM samt knivar och pigghjul är den mycket brutala hanteringen som faktiskt utfördes alldeles intill underlivet, när båda benen amputerades med en såg! I en sådan hysterisk situation kan sågen ha landat och nuddat lite varstans och avsatt ytliga stickliknande skador och rispor, åtminstone om sågen var av typen fogsvans. Men i så fall kan det tyckas att det bör framgå av skadornas utseende vad som orsakat dem.

Bild ovan: stora mycket vassa tänder på en fogsvans.

Översikt och tidslinje, Kim Wall-fallet

Nedan visas uppgifter som danska polisen offentliggjort hittills samt uppgifter från medias skriverier. Uppställt i kronologisk ordning. Förundersökningen är fortfarande under sekretess.

Bilder ovan: en leende Kim Wall och Peter Madsen i ubåtstornet strax efter avfärd torsdag kväll den 10 augusti 2017 från hamnen i Köpenhamn.

Kim Wall, 30 år, svensk frilansjournalist som skrev om identitet, genusfrågor, popkultur, social rättvisa och utrikespolitik. Hon publicerades bl.a. i The Guardian, New York Times, South China Morning Post, The Atlantic och TIME. (Översatt från Walls hemsida).
Hon var ogift, hade pojkvän.
Wall skulle göra ett reportage om Madsen. Det sägs att det kan varit hennes intresse för udda personer som ledde henne till Madsen.

Peter Madsen, 46 år, dansk konstruktör och entreprenör inom raketmotorer, raketbränsle och ubåtar. Han har varit med att formge och konstruera tre fungerande ubåtar, bland annat UC3 Nautilus som lär vara världens största hembyggda ubåt. Madsen har också konstruerat raketmotorer och utvecklat raketbränsle. Ett av de projekt som han har grundat är “RML Space Lab”. Han lär ha fått flera priser för sina rymdprojekt.
Madsen beskrivs som en udda person. Han är gift, har inga barn.

Enligt polisen har det inte hittats något i Walls och Madsens e-mail som indikerar att kontakten mellan dem var annat än “professionell”.

Bilder ovan: interiör från Madsens ubåt UC3 Nautilus.

Tidslinje

Nedanstående kronologiska uppställning inleds efter att Madsen räddats då ubåten sjönk strax söder om Köpenhamn. Kvällen dessförinnan, torsdag 10 augusti, hade han och Wall avseglat från hamnen några mil därifrån.

Fredag 11 aug, förmiddag: Madsen uppger att Wall släpptes av ubåten igår kväll, oskadd.
Under det närmaste dygnet ändrar han sig dock:
Lördag 12 aug, tidigt: Madsen uppger för polisen att Wall är död.
“Allerede inden den drabssigtede raket- og ubådsbygger Peter Madsen blev fremstillet i grundlovsforhør i Københavns Byret, havde han til politiet fortalt, at journalisten Kim Wall var død.”
Lördag 12 aug, kl 10: häktningsförhandling påbörjas. Den hålls bakom stängda dörrar (av hänsyn till de anhöriga och utredningen). Rätten avslår Madsens begäran att media ska få närvara. Madsen uppger att Wall dött genom olycka då hon fick en tung järnlucka i huvudet, och att han begravt henne till sjöss. Han häktas. Rätten offentliggör att Madsen har lämnat ny förklaring, men inga detaljer lämnas ut.

Under lördagen bärgades ubåten från sju meters djup, vid 16-tiden hade man fått upp den till ytan. Senare på kvällen vid 22.30 hade ubåten transporterats till Nordhamnen, där den tömdes på vatten och togs upp på land.

Söndag 13 aug: tekniker undersökte ubåten invändigt. Det upptäcktes att den hade sänkts avsiktligt.

:

21 aug, tio dagar senare, första fyndet av kroppen: Walls torso hittas vid stranden av en cyklande privatperson.
Och rätten offentliggör Madsens tidigare lämnade förklaring om “olyckan”.

23 aug: polisen meddelar att i ubåten fanns Walls DNA i blod, samt hennes trosor och strumpbyxor.

2-3? okt: flera fynd offentliggörs, bl.a. att filmer med kvinnomord hittats på en (extern?) hårddisk som fanns i verkstaden, och som har använts av Madsens dator (filmerna uppges vara gjorda i utlandet, inte av Madsen). Madsen förklarar att flera personer har tillgång till både hårddisken och datorn.
Det meddelas att torson har stickskador, ett i bröstkorgen och 14 kring och på könet. Tillfogade strax före eller efter att döden inträffade. Att en såg har använts vid styckningen. Att Walls dna hittats på Madsens högra hand, i nacken och i näsborren.

6 okt: polisen har hittat huvudet, benen samt kläder och en kniv, i påsar med tyngder (rör), i Kögebukten. Det finns inga frakturer på huvudet, vilket motsäger Madsens förklaring.

11 okt: en såg hittas i Kögebukten.

14 okt: Madsen erkänner att han styckat Wall, men nekar till att ha dödat henne. Han tror att hon kan ha dött av avgasförgiftning medan han vistades uppe på däck en stund. (Denna nya förklaring offentliggjordes i media den 30 okt). Madsen nekar till att ha haft sexuellt samröre med Wall.
Han uppger också att sågen som polisen hittat var den som han använde vid styckningen.
Vad Madsen uppgett för anledning till styckningen tycks vara oklart. Tidigare förklaring är att han inte ville ha en död kropp ombord, att han befann sig i självmordspsykos och inte betedde sig rationellt.

Förutom mord och brott mot griftefriden misstänks Madsen nu även för sexbrott, “anden kønslig omgang end samleje under særligt skærpende omstændigheder” (annan sexuell handling än samlag under särskilt försvårande omständigheter).

21 och 29 nov: armarna hittas, i Kögebukten.

8 dec: polisen offentliggör att Madsens dna inte förekommer i svenska dna-register.

11 dec: den rättspsykiatriska undersökningen av Madsen uppges vara klar, resultatet är sekretessbelagt.

Kommande händelser:
åtal väntas i december 2017, rättegång i mars 2018.

Mera:
Dessa fantastiska supersniffande vovvar och deras tränare.


* BDSM: en samling erotiska tillvägagångssätt / tekniker, där samtliga parter agerar i samtycke. Bondage, disciplin/dominans, sadism, masochism.
* Walls artikel (från 2015) om BDSM:

theguardian.com/lifeandstyle/2015/feb/10/fetish-lovers-fifty-shades-of-grey-stonewall-moment .
* Om “stick”: polisen Jens Møller talar inför dansk tv om “14 stick” vilket sedan beskrivs i danska (och svenska) tidningsartiklar som “14 knivstick”.

Dessa fantastiska supersniffande vovvar och deras tränare

I Kim Wall-fallet hör vi talas om dem igen: de enastående svenska likhundarna, liksökhundarna, kriminalsökhundarna, specialsökhundarna, sökhundarna – kärt barn har många namn – med sina smått övernaturliga NOSAR, näsor, snokar, eller vad man nu vill kalla dessa högpresterande vovvars luktorgan.

De skickliga hundarna och deras tränare, som hjälpte danska polisen, lyckades lokalisera några av offrets kroppsdelar som låg i nedtyngda påsar 10-12 meter ner på havsbotten.
Hunden står längst fram på relingen och sniffar med nosen medan båten far fram på havets yta. Hundföraren sitter bakom och läser av hundens reaktioner.

Från kroppsdelarna nere på havets botten frigörs luktmolekyler, de färdas långt i vattnet med strömmarna, upp mot havsytan, upp i luften, råkar hamna i vovvens supersnok och pling! Hunden markerar genom att inta en viss position. Varpå hundföraren markerar deras geografiska läge i sin GPS.

Nästan lika häpnadsväckande är nästa steg: att polisen utifrån uppgifter om de aktuella havsströmmarna och deras hastigheter beräknar ungefär var kroppsdelarna som släppte ifrån sig luktmolekyler bör finnas. I detta fall upp till tusen meter från platsen där hunden på båten markerade att luktmolekyler från död människa poppat in i nosen.

Sökbåten färdades delvis längs den rutt man visste att mord-ubåten tagit under sin ca femton timmars färd längs danska kusten utanför Köpenhamn. Att fastställa rutten var möjligt tack vare försvarsmaktens radarövervakning i Öresund. Polisen kunde alltså i efterhand se exakt hur ubåten rört sig då den varit i ytläge, vilket lär varit merparten av tiden förutom två tillfällen då ubåten befann sig i undervattensläge.

Bild ovan: karta över det område ubåten rörde sig torsdag-fredag 10-11 augusti 2017. Ubåtens exakta rutt tycks inte offentliggjorts men vissa platser har nämnts vilket överförts till kartbilden ovan. Färden startade vid Refshaleön på kvällen torsdag 10 augusti. Först bar det iväg norrut upp till Middelgrunden, därefter söderut.
Det tycks framför allt varit fynden kring den 6 oktober i Kögebukten (se karta ovan) som likhundar lyckades spåra.

Tidigare inlägg om likhundar:
Om Zampo och liknande likhundar: likheter och olikheter.
Inte för sent att hitta Johan med kvalificerad liksökhund.
Hundmarkering som bevis.


Åtal i Kim Wall-fallet beräknas bli klart före årsskiftet, och Köpenhamns tingsrätt har bokat rättegång framåt mars-april 2018. Om förundersökningen så småningom blir offentlig så att fler detaljer framkommer så kanske det blir fler inlägg här om det fallet.