Kategoriarkiv: Kvinnor som dödar

Vägvredemörderskan fick 14 år och en skönhetsoperation

Tracie Andrews fick sitta 14 år i fängelse för att ha mördat sin pojkvän Lee Harvey med ett fyrtiotal knivhugg.
Uppdaterad 20 juni 2017

Lee Harvey, 25 år, mördades på en bilväg i England i december 1996. Mördaren hade skurit honom i halsen, utdelat cirka 40 knivhugg och lämnat honom att förblöda. (Antalet varierar mellan olika källor från 37 till “över 42”).

Lees flickvän Tracie Andrews, 27 år, berättade upprivet för polisen att paret i sin bil hade stoppats av en okänd bilist med vilt stirrande blick, varefter han hade knivskurit Lee och slagit Tracie i ansiktet. Enligt Tracie var det en “road rage attack”, dvs ett överfall från en bilförare som blivit arg på en annan bilförare.

Bild ovan: på en presskonferens med Lees föräldrar och Tracie några dagar efter mordet – innan polisen misstänkte Tracie – höll hon Lees mamma Maureen i handen och vädjade känslofyllt till allmänheten om tips att få fast mördaren.

Bild ovan: Tracie med sin blåtira som lär varit självförvållad, i syfte att lura polisen att hon och Lee hade blivit överfallna av en vildögd man. (Större bild finns här).

Innan mordet hade Tracie varit katalogmodell för hårförlängningar:


Kort tid efter presskonferensen försökte Tracie begå självmord med en överdos.
Och polisen upptäckte felaktigheter i Tracies berättelse, och man hittade spår som pekade mot Tracie. Ett blodigt avtryck från ett knivblad inuti Tracies stövel, en hårtuss från henne i Lees hand, och blodstänk på Tracies kläder.

Mordvapnet visade sig vara en liten fickkniv av typen schweizisk armékniv, knivbladet är uppskattningsvis endast 8-9 cm långt. Bild, exempel på sådan kniv:

Grannar uppgav att de ofta hört skrik från parets bostad. Vittnen berättade att Tracie varit våldsam mot både Lee och tidigare pojkvänner.

Tracie dömdes 1997 till livstids fängelse med 14 år som rekommenderad kortaste strafftid innan villkorlig frigivning kunde bli aktuell.
När Tracie slutligen erkände mordet hävdade hon att hon handlat i självförsvar.

År 2008, då Tracie fortfarande satt fängslad, släppte Maureen Harvey (mamman till den mördade Lee) sin bok “Pure Evil: How Tracie Andrews Murdered My Son, Deceived the Nation and Sentenced Me to a Life of Pain and Misery”.

Om boken: “… In this compelling and harrowing book, Maureen shares the turmoil of a bereaved mother trying to come to terms with the brutal murder of her son while at the same time fighting to bring his killer, who she had welcomed into her home, to justice. …”

Bild ovan: Lee’s föräldrar.

“Skönhetsoperationen”
Under fängelsetiden vistades Tracie fyra dagar på lasarett för att korrigera sin utskjutande underkäke (bekostades av skattebetalarna). Bild nedan: efter käkoperationen.

Efter 14 år i fängelse frigavs Tracie, som då hade förändrat utseende och bytt namn.

Bilder ovan: “the road rage killer” före och efter fängelsevistelsen.

Så gick det sen

I november 2012, mindre än ett år efter att vägvredemörderskan Tracie under nytt namn frigivits villkorligt från fängelset och fått jobb på en pub, beklagade sig tvåbarnsmamman Linsie Goldsworthy över att hennes man Phil Goldsworthy vänsterprasslade med Tracie. Phil jobbade  som dörrvakt på samma pub som Tracie.

Phil hade börjat ljuga och komma hem sent från jobbet på puben, och han slutade ha sex med sin fru Linsie. Hon sa till media att “den kvinnan har stulit min man”. Linsie berättade också att “If we went out with friends he would say excitedly, “Guess who’s working at the pub? The woman who stabbed her boyfriend to death”.

Äkte mannen Phil lär ha nekat till att ha en affär med Tracie. “That is untrue,’ he said. ‘My missus knows that isn’t true.”
Förra året (2016) rapporterades dock att Phil och Tracie planerar att gifta sig.

Bild ovan: Phil och Tracie.

Sveriges första(?) kvinnliga styckmördare: Anna Brita i Göteborg 1862

I det lilla spisrummet högst upp skar Anna Brita halsen av Lotta och utförde sedan en transportstyckning, för den kanske kortaste transporten i svensk mordhistoria.
Uppdaterad 11 april 2017

Anna Brita (eller Britta) Persson i Haga i Göteborg 1862 kan vara Sveriges första kvinnliga styckmördare, åtminstone av de genom historien som har lagförts. Hon blev också omsjungen i en visa som blev ett skillingtryck (se och lyssna nedan).

Offret var Lotta Andreasdotter, 23 år, även kallad Marbo-Lotta (eller Marbolotta). Hon var en ganska välbeställd hemmadotter som gick omkring och sålde tyger i Göteborg. Lotta kom från Marks härad (i Västergötland), därav smeknamnet Marbo-Lotta.

Orsaken till mordet kan innehålla ingredienser som pengadispyt, hot om polisanmälan, alkohol. Och att Anna kan haft någon form av impulskontrollstörning, som vid kleptomani. Hon lär varit en notorisk tjuv och bedragare, hon stal även från sina vänner. En del av stöldgodset gömde hon hemma, ovanför sitt rumstak. Där förvarades också smuggelgods från affärer hon gjorde med sjömän i hamnen.

Anna hade lurat till sig hundra(?) riksdaler och en del tyger från Lotta som vid upprepade tillfällen försökt få tillbaka detta. Och det sägs att Lotta fått reda på Annas gömställe och hotat avslöja det.

Anna – som vid mordtillfället var 30 år (född 15 dec 1831) – och hennes man gasverksarbetaren Magnus, 25 år, hade nyligen gift sig. De bodde i ett litet spisrum eller vindsrum i ett tvåvåningshus i västra Haga i Göteborg. Anna utförde en del sömnadsarbete på beställning.

Bild ovan: “bagaremästaren Schultz hus n:s 31 & 32 vid hörnet af Nygatan och Landsvägsgatan i Vestra Haga”, där Anna och Magnus hyrde spisrummet som var “inbygdt under vindstaket, så att man under detta kunde gå ofvanpå rummets tak”.

Bild nedan, exempel på spisrum med lågt i tak:Mordet skedde natten till söndag den 26 oktober 1862 (nu 154 år sedan) hemma hos Anna. Lotta skulle sova över. Magnus arbetade natt på gasverket.

Anna skar halsen av Lotta med en rakkniv, “ett djupt sår om 5 decimaltums längd å den dödas hals”. Hon försökte sedan få upp kroppen ovanför rumstaket. Det lär varit för tungt och för trångt, så det slutade med att offrets båda ben kapades vid ljumskarna med en bandkniv. Ett snöre runt offrets midja tycks också ha använts för att underlätta transporten upp till taket. Kroppsdelarna gömdes sedan bland sågspånen i rumstakets bjälklag, under plankorna.

Bild nedan, snabbskiss, rummet “inbyggt under vindstaket, så att man under detta kunde gå på rummets tak”:

Mordet upptäcktes inte förrän två månader senare. Men innan dess (16 december) hade en av Annas vänninnor tröttnat på Annas stjälande och polisanmält henne, så hon satt häktad misstänkt för stölder och bedrägerier.
Magnus fick reda på att man uti “hemlighuset” (utedasset / “avträdet”) hade hittat vad som antogs vara Lottas kofta, sjal och kjol. Han och en bekant fattade misstankar, började leta och hittade till slut Lottas kvarlevor. Upptäckten gjordes måndag 22 december 1862.
Anm: det var vinter och kallt även i husvinden utanför rummet, därför kändes ingen lukt förrän man kom upp på spisrummets tak (där ingen vanligen vistades).

När mordet upptäcktes var Anna alltså redan häktad för andra brott.

Media, exempel

Här ett exempel ur en av många artiklar om fallet, Aftonbladet måndag 29 dec 1862:

Mordet i Haga uti Göteborg.
[…] Såsom förut är nämndt, är det gasarbetaren Magnus Pehrssons för stöld och bedrägerier den 16 dennes häktade hustru Anna Britta Pehrsson, som med skäl misstänkes att ha begått denna rysliga missgerning, samt under så ohyggliga och upprörande omständigheter, att man knappast skulle kunna tro en qvinna vara i stånd dertill, ty vid obduktionen befanns ett djupt sår om 5 decimaltums längd å den dödas hals och blåmärken å bröstet, hvilket sår tillfogats med knif eller annat skärande instrument, hvadan man antager att den döda, som utom allt tvifvel är den försvunna flickan Lotta Andreasdotter från Mark, blifvit den 1 November på aftonen eller under påföljande natt af hustru Pehrsson på ett kannibaliskt sätt slagtad uti det af makarne i bagaremästaren Schultz’ hus n:s 31 & 32 vid hörnet af Nygatan och Landsvägsgatan i Vestra Haga då bebodda vindsrum, hvarefter offret styckats och gömts på vinden öfver samma rum, der det sedermera funnits. Som vi omtalat kunde hustru Pehrsson vid enskildt polisförhör i tisdags ej förmås att meddela någon upplysning härom, utan var lika kall och lugn som om hon ej vetat någonting om detta hemska mord.”


I ovanstående artikel dateras mordet till lörd-sönd 1-2 november 1862, och det datumet tycks polis, vittnen m.fl. utgått från i flera år. Först efter att Anna erkänt i nov 1864 ändrades morddatum till lörd-sönd 25-26 oktober 1862.

Livstids straffarbete istället för halshuggning

Under lång tid blånekade Anna och lämnade olika förklaringar till vad som kunde ha hänt, innan hon slutligen erkände. Hon satt häktad lång tid och flera rättegångar hölls. I april 1863 födde Anna ett barn i häktet (det lämnades bort, avled senare), vid mordtillfället var hon alltså gravid i tredje månaden.

Samtliga tre instanser – rådhusrätten, hovrätten och högsta domstolen – var involverade flera gånger fram till den slutgiltiga domen i oktober 1865.

I februari 1864 beslutade rådhusrätten att Anna inte kunde dömas för mord därför att bevisningen ansågs otillräcklig och att hon nekade. Istället för att fria Anna för mordet åberopades en paragraf som gav möjlighet att “lemna saken åt framtiden, då den kunde uppenbar varda”.
Däremot dömdes Anna till 6 månaders straffarbete för en av de bedrägerier hon tidigare hade anmälts för.
Domen fastställdes i hovrätten.

Oktober 1864 beslutade högsta domstolen att man skulle isolera Anna och med prästens hjälp försöka få henne att erkänna mordet.
“Hustru Person skall insättas i allmänt fängelse, för att, förvaras i enskilt rum och avskiljd från umgänge med andra personer, av vederbörande prästerskap flitigt förmanas till uppriktig bekännelse av nämnda grova brott, samt att emellertid med verkställigheten av den henne ådömda bestraffning för bedrägeri kommer att anstå.”.

Efter att Anna den 9 nov 1864 förflyttats från Göteborg till fängelse i Stockholm och där under isolering “flitigt förmanats” av präst, så tog det bara några dagar tills hon erkände att hon mördat Lotta.

Cirka fem månader därefter, april 1865, dömde rådhusrätten Anna till “straffarbete för livstid samt förlust av medborgerligt förtroende.”
Domaren ansåg det osannolikt att Anna på egen hand utfört mordet och frågade återigen om hon haft en medbrottsling. Efter en lång paus svarade Anna: “det var… djefvulen”, och: “jag bedyrar, att ingen menniska deltagit i brottet eller bidragit till dess utförande”.

Framåt sommaren 1865 dömde hovrätten Anna till döden: “att mista lifvet genom halshuggning“. En av hovrättens fem ledamöter var skiljaktig och ville behålla rådhusrättens dom.

Fyra månader efter hovrättens dödsdom, okt 1865, ändrades domen till livstids straffarbete.

I fängelset fortsatte Anna att stjäla och blev straffad för det. Efter 30 år i Norrköpings kvinnofängelse och fyra nådeansökningar blev Anna benådad och frigiven 1895.
Därefter bodde hon i Norrköping fram till sin död i augusti 1911 då hon var 79 år.

Mordvisan om Anna Brita och Marbo-Lotta

Medan rättsprocessen pågick började gatumusikanter och “positivhalare” sjunga följande visa:
“Vid det mord, som begicks i Haga
Artonhundrasextiotvå,
Anna Brita Persson slog
Marbo-Lotta, så att hon dog.
Tralledia, trallelia!
Trallelalala, lalalalala!
Tralledia, trallelia!
Trallelalalala!”

Exakt när visan började höras på gator och och torg är okänt, men den omnämndes i en krönika i augusti 1865 i Göteborgsposten. Det var cirka en månad efter att hovrätten hade beslutat att Anna skulle halshuggas.

Många år senare nedtecknades mordvisan av August Bondeson, som var författare, folklivsskildrare och läkare. År 1903 sattes visan på pränt i ett vishäfte.

Bild ovan: noter och text ur August Bondesons vishäfte “Visbok, folkets visor sådana de leva och sjungas ännu i vår tid”, från 1903 (nytryck 1940).

Lyssna

Vill du höra melodin så kan vi låta datorn spela Bondesons noter:
mysterium24.se/audio/abp-mordvisa.mp4
Visan går i tretakt (valstakt), lite ovant kanske.

Om din webbläsare inte kan visa videoklippet direkt i webbläsaren, så kan du ladda hem filen först och spela den i annat program.
Anm: här spelas visan snabbare än Bondesons angivelse. I hans noter anges tempot till “Långsamt” vilket lär motsvara under 100 bpm (slag per minut), här är tempot 120 bpm (motsvarar “Måttligt fort”).

Andra tider

Det var verkligen andra tider och värderingar då för över hundra år sedan. En liknande visa idag, om någon av nutida svenska styckmörderskor och deras stackars offer, t.ex. en tralla-la-la-visa om Maria i Stockholm år 1998, eller om Jonna i Askersund 2014, skulle nog möta visst motstånd om man säger så.

Frågetecken hos domstolen med flera

Det florerade teorier att Anna haft en medbrottsling. Det ansågs att en kvinna inte kan begå så bestialiska handlingar. Och inte är tillräckligt fysiskt stark. Ännu ett argument var att Anna hade varit gravid vid mordtillfället (visserligen bara i tredje månaden).

En del detaljer i Annas erkännande stämde inte heller med fynden på mordplatsen, t.ex. blodfynden, och hur plankorna låg ovanpå gömstället på rummets tak. Blodspår i sängen antydde att Lotta mördats i sängen, men Anna sa att det hade skett strax utanför rummet. Plankorna lär varit fastspikade vid fyndtillfället, Anna sa att hon lagt dem löst ovanpå.

Verktyget, en bandkniv, som påstods ha använts för att avskilja offrets ben var det också frågetecken kring.
Bild ovan: exempel på bandkniv, knappt femtio cm lång, eggen 25 cm. Ungefär samma längd som i detta mordfall (“omkring 3 qvarter lång”). Vikten var troligen över ett halvt kilo.

Anna berättade hur det gått till: “Jag sköt med foten ett vedträ under låren, så att det svarade vid hugget”.
Just den uppgiften fanns det ingen anledning för domstolen av betvivla. Däremot ifrågasattes att delningen skett med en bandkniv. “Läkaren” som “besiktigat” kroppen hade uppgivit att “låren varit jemt afhuggna, antagande läkaren att det dervid begagnade instrumentet bestått af en bredbladig, hvass huggyxa.”
Ordföranden frågade: “Hur många hugg gjorde du? Ni hade ju yxor i huset, troligen har du begagnat någon av dem?”.
Anna svarade: “Jag begagnade ej något annat jern än bandknifven, som var skarp och hvilken låg å vindsskrubben. Jag minnes ej huru många hugg jag gjorde.”
Ett (expert?)vittne tillfrågades om han ansåg att ett lårben kunde afhuggas med en bandknif, såsom Pehrson uppgifvit. Han svarade att “det berodde på hvad styrka Pehrson haft, men han skulle dock knappast tro att en en kvinna förmått sådant.”.

Anna hade pratat om utländska sjömän i rummet. Andra boende i huset vittnade att det varit mycket folk som besökt Annas och Magnus lilla rum, men inga som liknade sjömän.

  • Exempel: “Flickan Eugenia Charlotta Löfdal i tjenst hos kapten Petterson boende i Schutzska huset och ännu tjenande derstädes, hade sett mycket folk besöka makarne Perssons bostad, men ej bland de besökande varseblifvit något engelskt sjöfolk.”
  • Ett annat vittne, “Augusta”, hade hört buller från folk som gått upp och ned i trappan. Och hon hade “bemärkt att en mängd personer, så väl karlar som qvinnor af sämre klass, besöka hustru Persson, men bland dem ej något sjöfolk och ännu mindre några engelsmän.”

Annas man Magnus var en tid misstänkt som medbrottsling, men friades från misstankar då det visade sig finnas bevis för att han hade varit på sin arbetsplats varje natt hela veckan kring och på det datum mordet antogs ha begåtts.

Det ansågs varit för tungt för Anna att på egen hand få upp Lottas kropp på rumstaket. Men observera att Anna sade sig ha släpat kroppen, på en matta, längs en sluttande brandkupa som sträckte sig upp till rumstaket. Hon hade alltså inte lyft kroppen rakt upp från golv till tak.

Lotta uppgavs ha varit ungefär lika lång som Anna “samt starkt och groft byggd”.
I media beskrevs dock Anna ha “stark kroppsställning”, “breda skuldror” och vara “5 fot 6 tum” lång (ca 168 cm), så hon framstod knappast som liten och klen vid mordtillfället.
Men i ett förhör långt senare (mars 1865) hade hon förändrats: “Ansigtet var betydligt afmagradt och hela kroppen ihopsjunken, så att hon blott var en ruin af den fordna kraftfulla qvinnan.”

Övrigt

Mordmotivet varierar mellan olika källor. En del angav Lottas pengabörs innehållande 36 riksdaler som motiv. Men enligt Annas erkännande var orsaken inte Lottas pengabörs utan en plötslig ingivelse att bli kvitt Lottas ständiga hot och krav att få tillbaka sina pengar.
“Just då, utan en tanke på mord förut, slog henne tanken att mörda Lotta för att dymedels göra sig qvitt denna efterhängsna fordringsegare, som hon icke såg sig i stånd att betala.”
Mordorsaken kan varit flera samverkande faktorer, som nämndes inledningsvis.

Lynchstämning. Anna erkände som sagt inte förrän hon efter ca två år hade flyttats från Göteborg, till Stockholm. Det kan bero på att det varit lynchstämning och hotfullt i Göteborg: “Vid första ransankningen i rådhusrätten var folket på väg att lyncha Anna Britta, hvilken af polis och militär måste skyddas, när hon återfördes till häktet.”

Angående mordvisan så finns det bara en enda vers i Bondesons vishäfte. Man kan ana att det sjöngs fler verser, med hemska detaljer om mordet, men att Bondeson valde att utelämna dessa.
I en artikel från 1865 uppges att visan åtföljdes av “tragiska illustrationer”, eller “bloddrypande bilder i bjärta färger” enligt en annan skribent.
Hur som helst, den bisarra visan har bidragit till att eftervärlden fortfarande minns denna tragiska händelse för hundrafemtio år sedan. Vid det mord, som begicks i Haga, Artonhundrasextiotvå, Anna Brita Persson slog, Marbo-Lotta så att hon dog. Tralledia, trallelia! Trallelalala, lalalalala! Tralledia, trallelia! Trallelalalala!

Mera:
Annas man försvann, kände sorg i Göteborg. (Om Annas man Magnus).
Rådhusrättens rannsakning nov 1864. “Det var djävulen”.
Ruskigheter i forna tiders media. (Bl.a. hur bandknivar användes i blodiga sammanhang).

Två kvinnliga styckmördare i Sverige

Maria, 45 år, 1998 i Stockholm. Och Jonna, 25 år, 2014 i Askersund. Två kvinnor med styckmord på sitt samvete. Ser på vissa fotografier lömskt glada och trevliga ut. Nedan kunde följt en detaljerad beskrivning av respektive mord men det gör det inte. Den som vill läsa om huvud stekt i ugn, bortskuret könsorgan och verktyget fogsvans hänvisas till kvällstidningsartiklar på nätet.

I Marias fall antas motivet varit ekonomiskt, i Jonnas fall handlade det om svartsjuka.

Offren var Gabriel Kisch (Stockholm, 1998):

och Lovisa Lindh (Askersund, 2014):

—————————————————-
Mera:
Sveriges första(?) kvinnliga styckmördare: Anna Brita i Göteborg 1862.
Om ett styckmord för 150 år sedan.