Kategoriarkiv: Statistik

“Ju fler vi är tillsammans, ju gladare vi blir”

Antalet människor på jorden har tredubblats sedan 1950. Befolkningsmängden har ökat från ca 2,5 till 7,55 miljarder (juli 2017 enligt FN).

I tidernas mest lästa bok (Bibeln) uppmanas människan att föröka sig i stora mängder: “Var fruktsamma och föröka er, uppfyll jorden och lägg den under er.” Den skribenten anade kraften i människans medfödda drifter.

Att jorden inte kan föda o göda hur många tvåbeningar som helst förstår alla. Men det är knappast nån viktig fråga för de flesta enskilda individer, problemet verkar för avlägset och vi har mer närliggande praktiska saker att ta itu med i våra vardagsliv.

Det finns en del domedagsscenarier kring den kraftiga befolkningsökningen. Tidigare prognoser att folkmängden skulle plana ut visade sig vara för optimistiska. Men vad kan Du göra åt saken? Ungefär som om du hade fått reda på att en gigantisk asteroid kanske kommer att kollidera med jorden om x år. Knappast något som du kan påverka.
En skillnad mellan en hotfull himlakropp och befolkningsökningen är att ökningen kan stoppas med relativt enkla åtgärder hos varje enskild individ. Du själv kan bidra genom att knulla med en gnutta förstånd, inte skaffa många barn. Och acceptera abort när insikt eller förstånd inte räckt till. Att få alla ute i världen att göra likadant är svårare. Kommer tillräckligt många att ges möjlighet att praktisera detta i sina egna liv? kan vara en ödesfråga för framtiden.

Sverige passerade förresten tio-miljonerstrecket tidigare i år (2017). En stor del av senaste årens ökning i detta land beror visserligen på invandringen men det saknar betydelse i det stora sammanhanget.

Inläggets rubrik – Ju fler vi är tillsammans… – är förstås en travesti på sången “Ju mer vi är tillsammans“. Men några som möjligen blir “gladare” eller åtminstone inte jättemissnöjda av en stor befolkning är de som tjänar sitt levebröd på att brott begås, ju större folkmängd desto fler brott.

Förutom resursbrist och miljöförstöring så kan det finnas fler svårigheter med stor folkmängd… åtminstone för en seriefigur vid namn Dilbert:
“Dilbert: Every time I have an idea for a new app, I discover that ten people already created something just like it. As the population of the world increases, the potential value of every idea I have approaches zero.
Dogbert: So, it’s the entire world’s fault that you have unoriginal ideas.
Dilbert: Why does your agreeing sound like mocking?”
Se källan: dilbert.com/strip/2012-04-02


Diagram överst: FN:s projektion från 2015 på befolkningsutvecklingen till år 2100. Av Tga.D based on Aetheling’s work. (Samt modifierad: inlagd text med årtal 1950 och 2016).

251 kvinnor dödade av sina män de älskat

Sedan år 2000 har 251 kvinnor dödats av sina män, pojkvänner, sambor eller ex-män.
dokv-collage_600-m

Bild ovan: sextio av offren.

I en granskning genomförd av Kerstin Weigl och Kristina Edblom framgår bl.a följande om de 251 dödade kvinnornas öde:

– Varannan kvinna ville lämna sin make, sambo eller pojkvän. De dödades för att de ville ur en relation med svartsjuka, kontroll, krav och misshandel.

– Varannan man fanns under myndigheternas radar när han dödade. Socialtjänsten, vården, polisen, kriminalvården hade signaler om en accelererande farlig situation.
Men ingen hade helhetsbilden, bl.a. beroende på sekretesslagar.

Fler än var fjärde man som dödade sin kvinna hade en aktuell vårdkontakt, de flesta inom psykiatrin. Minst 38 procent hade något missbruk. Minst 70 procent av männen hade psykiska problem. Minst tjugo män sökte hjälp samma vecka de begick mord. 40 av männen begick självmord efter att ha dödat.

Weigls och Edbloms djupgående undersökning som startade 2009 ledde några år senare till att en haverikommission skulle utreda varje gång en kvinna dödats av sin man, för att lokalisera brister inom berörda myndigheter. Det gick trögt, media rapporterade “Fiasko för nya haverikommissionen” (Ab 2014).
Svårigheten för kommissionen var bl.a. bristande information mellan myndigheter.

Polischef Carin Götblad föreslår “Fokusera på männen som dödar” (Ab 2015), att rättsväsendets befogenheter utökas, och att man lättar på sekretessen mellan psykiatri, socialtjänst och polisen.

“Hon tycker att fokus måste flyttas till gärningsmannen – som borde få sitt liv begränsat.
I stället måste de brottsutsatta kvinnorna gömma sig, flytta runt till skyddade boenden och byta identitet, medan deras barn tvingas avbryta skola eller förskola, lämna kompisar och inte vågar träffa släktingar.

– Tvinga honom att flytta till ett ”gärningsmannaboende”. Möjliggör snabbare och tydligare ­reaktioner från rättsväsendet. Låt psykiatrin och socialtjänsten­ ­bryta sekretessen och informera ­polisen i mycket större utsträckning. Resultaten av behandling av våldsutsatta män är tyvärr mycket svaga, säger Carin Götblad.”

Weigl och Edblom har även tagit reda på vad som hände de dödade kvinnornas efterlämnade barn. Och de har granskat flertalet av männen som dödat sin kvinna. Läs mer på sajten dodadekvinnor.

Män lika utsatta för våld i nära relationer som kvinnor?

Då en kvinna dödas av sin man eller f.d. man tycks det ofta föregåtts av en tids upptrappat våld. I det sammanhanget kan nämnas några studier av Sahlgrenska Akademin vid Göteborgs universitet.

Där framkommer att män är minst lika utsatta för våld i nära relationer som kvinnor. Det gäller såväl fysiskt som psykiskt våld. Medan kvinnor är betydligt mer utsatta för sexuellt våld.

Studierna visar också att av de män som uppgett att de utsätts för våld i hemmet så svarar nästan två tredjedelar att de också är våldsamma mot sin partner.
Den stora skillnaden mellan könen då våldet leder till död är att det oftast är mannen som dödar kvinnan.

Ur studierna framkommer också en grupp män som är utsatta av sin kvinna och inte kan värja sig för våldet. Det handlar om män som utsätts för våld utan att de utsätter sin partner för detsamma. Den gruppen har inte uppmärksammats i tidigare studier.

Se “Ny studie visar: Män utsätts för minst lika mycket våld i hemmet som kvinnor” (SR, 2013).
Observera att med “våld” tycks den studien avse alla typer av fysiskt våld, även ringa misshandel (örfil m.m), samt psykiskt våld. När det gäller enbart grovt våld eller grov misshandel i nära (f.d. kärleks-) relationer så är kvinnor mer utsatta än män.

Mera:
– Det våldsamma könet.
– Mördarstatistik, kvinnor/män.

Det våldsamma könet

konsskillnad_500

Män dominerar stort både som mördare och mordoffer. Varför? Forskarna är inte eniga.

Ca 90% av mördarna är män. Ca 70% av mordoffren är också män. Dvs endast 10% av mördarna och 30% av mordoffren är kvinnor. (Avser all typ av dödligt våld. Se Mördarstatistik, kvinnor/män).

Vadan denna skillnad, varför är män kraftigt överrepresenterade? Ingen vet säkert. Några vanliga svar från folk i allmänhet är “testosteronet”, “evolutionen”, “naturliga urvalet”, “könsroller” och våldskulturen i mänsklighetens historia.

Det sammanfattar nog lagom diffust även uppfattningen bland forskare, och även där finns olika meningar om vad som har störst inverkan. En del lutar mer åt gener och könshormoner, andra mer åt sociala och kulturella faktorer.

“Att män begår våldsbrott har inte alls att göra med muskler eller testosteron, om man får tro en av världens främsta forskare på manlighet.” (artikel, svt).

“Vanmakt är våldets moder, hävdar psykologen Per Isdal. Han får stöd av socialpsykologen James Garbarino och författaren Susan Faludi. Men hjärnforskaren Martin Ingvar anser att det är biologin som gör männen brutalare än kvinnorna.” (artikel, dn).

Att manliga anatomin tycks bättre lämpad för strid och fysiskt våld kan nog åtminstone de flesta enas om (även om det inte är svar på ovanstående fråga):

“The fact that males are more aggressive and more violent is reflected by their anatomy itself; in many animals species they are heavier, more muscular, better armed with means of attack and defense. In humans, for example, the arms of men are, on average, 75 percent more muscular than those of women; and the top of a male body is 90 percent stronger that the top of a female body [Bohannon, 1997; Abe et al., 2003, apud Goetz, 2010, p. 16]. Also, men are taller, they have denser and heavier bones, their jaw is more massive, their reaction time is shorter, their visual acuity is better, their muscle/fat ratio is greater, their heart is bulkier, their percentage of hemoglobin is higher, their skin is thicker, their lungs bigger, their resistance to dehydration is higher etc. In other words, from all points of view, men are more suited for battle than women, and these skills are native; they were selected and evolutionary polished [Sell et al., 2012, p. 33].”

Optimism / Pessimism

En mer optimistisk framtidsbild framträder om man tror att mäns större våldsbenägenhet mestadels beror på sociala och kulturella faktorer. Då kan det finnas möjlighet för människan att utjämna skillnaderna inom någon generation eller så.

Lägger man istället tyngdpunkten på de biologiska skillnaderna så blir tidsperspektivet betydligt längre (om inte människan lyckas manipulera fram genvägar), med några miljoner år av ytterligare evolution innan mäns mördarstatistik – kanske – närmat sig kvinnors nivå.

Mördarstatistik, kvinnor/män

Män är mer mordbenägna än kvinnor. Även bland offren dominerar männen. Här visas hur dödligt våld och misshandel är fördelade mellan könen.

Statistik, Dödligt våld

I ovanstående diagram* framgår att cirka 90 procent av de som begår brott med dödligt våld är män. Bland offren är cirka 70 procent män.

År 2015 var 74 procent av offren män och 26 procent var kvinnor, av totalt 112 st offer för dödligt våld i Sverige.

  • 2015: 74% män, 26% kvinnor, av totalt 112 offer.
  • 2014: 71% män, 29% kvinnor, av totalt 87 offer.
  • 2013: 70% män, 30% kvinnor, av totalt 87 offer.
  • 2012: 68% män, 32% kvinnor, av totalt 68 offer.
  • 2011: 69% män, 31% kvinnor, av totalt 81 offer.

Under de senaste 20 åren har det årligen i Sverige skett i genomsnitt 95 fall av dödligt våld i form av mord, dråp och misshandel med dödlig utgång. Antalet har dock minskat något under denna period.
Ofta är både gärningspersonerna och offren missbrukare eller/och har psykiska problem. I 75 procent av fallen känner de inblandade varandra sedan tidigare, antingen som familjemedlemmar eller på annat sätt.
Drygt 80 procent av brotten med dödligt våld klaras upp.

Omkring 70 procent av det dödliga våldet utövas med något slags vapen. Andelen fall med knivhugg och skjutvapen är större vid manliga offer jämfört med när offret är en kvinna. Däremot är de kvinnliga offren i högre grad drabbade av hugg eller slagvapen och i mycket högre grad av strypning/kvävning.

OBS: ovanstående statistik över mördare/offer är specialgranskad* av BRÅ, till skillnad från nedanstående statistik över anmälda brott.

Statistik, Anmälda brott

Nedan: Försök till mord eller dråp, utan skjutvapen, mot man respektive kvinna:

I genomsnitt anmäls mer än dubbelt så många mord-/dråpförsök utan skjutvapen mot män än mot kvinnor.

Nedan: Försök till mord eller dråp, med skjutvapen, mot man respektive kvinna:

Mångdubbelt fler anmälningar årligen gällande mord-/dråpförsök med skjutvapen mot män, och ökande för män senaste åren.

Nedan: Misshandel inklusive grov misshandel*, mot man respektive kvinna 15 år eller äldre:

Även misshandel mot män anmäls i betydligt större utsträckning än mot kvinnor. Skillnaden mellan könen i antal anmälningar tycks minskat senare år.

Mera:

– www.bra.se/bra/brott-och-statistik/mord-och-drap. (webbsida, BRÅ)
– Brottsutvecklingen i Sverige 2008–2011. (pdf-fil, BRÅ)
– Det dödliga våldet i Sverige 1990–2014. (pdf-fil, BRÅ)

———————————-
Källor m.m:
* – Stapeldiagrammet överst i inlägget: Siffrorna för gärningspersonerna/mördarna är ungefärliga (ca 20% av dessa brott klaras inte upp). Siffrorna för offren är ett genomsnitt för de senaste åren.
* – BRÅ = Brottsförebyggande rådet.

* – Om specialgranskad statistik:
“Statistiken över det anmälda dödliga våldet visar samtliga anmälda händelser med dödlig utgång där det finns anledning att utreda om dödligt våld kan ha förekommit. Många av dessa händelser visar sig efter utredning avse annat än dödligt våld, till exempel självmord, olycka eller naturlig död. Det händer även att flera polisanmälningar upprättas för ett och samma fall av misstänkt dödligt våld, vilket innebär att statistiken innehåller dubbletter. Vidare händer det att försök, förberedelse eller stämpling till mord eller dråp felaktigt registreras som fullbordade mord eller dråp.
Därför gör Brå varje år specialstudien “Konstaterade fall över dödligt våld” där samtliga polisanmälningar granskas för att ge en mer tillförlitlig statistik.” (Brå om Mord och dråp).
Det är de siffrorna som redovisas överst i detta inlägg under rubriken “Statistik, Dödligt våld”.

* – Om statistiken för anmälda brott, misshandel:
“Misshandel och grov misshandel […] utgör majoriteten av de våldsbrott som polisanmäls i Sverige. Mörkertalet är stort och man räknar med att ungefär en fjärdedel av alla misshandelsbrott anmäls till polisen. Grova brott anmäls oftare än lindriga, brott mellan obekanta oftare än mellan bekanta och brott som sker på allmän plats oftare än de som sker på privat plats.” (BRÅ).

Ang. statistiken före 2000: “BRÅ har gjort stora omläggningar av sitt statistiksystem som har lett till både tillfälliga och permanenta förändringar i brottsstatistiken. I viss mån påverkar detta statistiken för år 1999. Den största förändringen är att BRÅ från och med slutet av år 1999 direkt inhämtar uppgifter från polisens och åklagarnas ärendesystem.” (BRÅ).

Statistik huvud/hals och daCosta-fallet

Här samlas statistik gällande huvud/hals vid styckmord. Resultatet hittills visar att det tycks vara mycket ovanligt att avskiljandet sker så långt ned på halsen som i daCosta-fallet. Och nej, inga blodiga detaljer redovisas här.

Detta inlägg knyter an till inlägget “Egenskaper hos ‘Obducenten’ i daCosta-fallet” där det framkom att OB (“Obducenten”) i daCosta-fallet i hemlighet tidigare hade avlägsnat huvud och hals från avlidna. OB var fixerad vid hängningar / strypningar och avlägsnade huvud+halsar i ett slags studiesyfte.

I daCosta-fallet var både huvud och halsen avlägsnad (mellan C6-7), och återfanns aldrig.

Frågan & Svaret (tills vidare)

FRÅGAN är: vid styckmord där huvud avskils, hur vanligt är det att avskiljandet sker såpass långt ned att hela eller större delen av halskotpelaren också avlägsnas?
SVARET tills vidare är att avskiljandet brukar ske längre upp. Avskiljandet i daCosta-fallet kan ha varit mycket ovanligt, i de cirka femtio fallen nedan har några enstaka avskilts så långt ned.

Anm: ovanstående svar kan komma att ändras om mer komplett statistik visar annat.

Om halskotpelaren

Halskotpelaren (cervical vertebrae) består av sju kotor, C1 överst till C7 nederst:

Underlag just nu

Nedanstående uppgifter är vad som hittats på Internet vid några kortare sökningar. Enbart engelskspråkigt material har sökts. Kommer kanske att kompletteras senare med fler uppgifter.

Sök #1: sökning på enskilda styckmordsfall. Tolv hittade.

– Angivet mellan kotor nr, antal fall:
C1-2: 1
C2-3: 0
C3-4: 4
C4-5: 1
C5-6: 1
C6-7: 0

– Fall med annan angivelse:
“head was severed at the third cervical vertebrae”.
“neck severed at the third cervical vertebra”.
“head had been severed at the fourth cervical vertebrae”.
“was disconnected on the level of the fifth vertebrae”.
“had been severed at the seventh cervical vertebra” (kidnappad, kristen 63-årig man, Egypten).

Sök #2: sökning på studier/statistik, från rättsläkare.

– Ur “An Autopsy Evaluation of Complete Decapitation Injuries”, Indien. De 26 fallen i studien fördelar sig enligt (tabell 5):
C1-2:  3,85%
C2-3: 92,31%
C3-4:  3,85%
Anm: av totalt 3907 obduktioner var 26 st mordfall med avskilt huvud.

Sök #3: sökning på studier/statistik, från rättsläkare.

– Ur “Medico-legal evaluation of deaths due to decapitation”, Turkiet. De 19 fallen i studien fördelar sig enligt:
C1-2: 53%
C3-4: 47%
Anm: av totalt 36270 obduktioner var 19 st mordfall med avskilt huvud.

Övrigt

Om Du har tips om fler studier så hör gärna av dig.

Komplettering 2016-05-10:
En läsare menar angående da Costafallet att gärningsmannen kan ha avskilt längre upp, och vid ett senare tillfälle avlägsnat fler kotor ned t.o.m. C6.
SVAR: det kan inte uteslutas. Men statistiken ovan antyder att det i så fall är mycket ovanligt förekommande.