Kategoriarkiv: J. Assange-fallet

Om Julian Assange.

Assange ploppar ut efter sju år (med viss assistans)

Efter sju års självvalt boende i Ecuadorambassadens skyddande miljö, hjälptes Assange varligt ut i världen med huvudet först. Han vägrade gå självmant, det hade förstört offerkoftan.

Mr Julian Assange bars varligt ut mot sin vilja, raklång i horisontalläge, efter sju år som rymling och “inneboende” i Ecuadors ambassad i London. Ecuador tröttnade och lät brittisk polis hämta honom. Borgensbrottet från 2012 lär kunna ge upp till ett års fängelse.

I nio år har Assange lyckats hålla sig undan den svenska våldtäktsutredningen. Det var 2010 som samtliga domstolsinstanser i Sverige var överens om häktning av Assange för sexbrott mot två kvinnor. Han var på sannolika skäl misstänkt för våldtäkt mindre grov, olaga tvång, samt två fall av sexuellt ofredande.
Sen dess har han med hjälp av ett gäng kändiskåta advokater och Ecuador hållit sig otillgänglig för seriösa utredningsåtgärder, och samtliga brott utom våldtäkten har hunnit preskriberas.

Bild ovan: dinglades i sin ena hand under den pekfingerviftande Assanges överkropp skymtar en USA-kritisk bok.
Att inte följa med frivilligt och självgående, utan istället tvinga polisen att BÄRA ut Assange, syftar förstås till att stärka offerbilden.

Man kan också ana att Assange medvetet och successivt straffade ut sig själv från ambassaden, genom att missköta sig och bryta mot ambassadens och Ecuadors regler. Dvs att han för länge sen tröttnat på den långa ambassadvistelsen, men inte ville förstöra sin egenhändigt stickade offerkofta genom att helt sonika ge upp.

Ecuadors president Lenin Moreno lär ha fått skriftliga garantier från Storbritannien att Assange inte ska utlämnas till ett land där han riskerar tortyr eller dödsstraff.
Storbritanniens utrikesminister Jeremy Hunt säger att “Julian Assange är ingen hjälte och står inte över lagen. Han har gömt sig undan rättvisan i flera år. Tack Ecuador och president Lenin Moreno för ert samarbete med utrikesdepartementet så att Assange kan ställas inför rättvisa”.

Rörande de svenska sexbrottsmisstankarna så kan en del av det tidigare förloppet sammanfattas så här:

– Ett förhör i Sverige sommaren 2010. Lämnar landet efteråt.
– Internationellt efterlyst av Interpol.
– Frivilligt gripen i Storbritannien senare samma år, för att bli fri mot borgen.
– Flera misslyckade överklaganden, gällande utlämning till Sverige.
– Borgenflykt i juni 2012 till Ecuadors ambassad, som beviljar asyl.

Det enda förhör som hittills hållits med Assange på svensk mark var i augusti 2010 gällande sexuellt ofredande. Det slutade pinsamt för Assange, som tack vare sin egen advokats avslutande frågor snärjde in sig i ett osannolikt händelseförlopp där han skulle använt samma kondom vid flera samlag både på kvällen och senare på morgonen. Strax efteråt avskedade Assange den advokaten.

Kort tid efter det förhöret gjorde Assange sig otillgänglig för fler förhör på svensk mark, och med hjälp av en ljugande advokat lämnade han landet. (Den advokaten fick senare en varning från Advokatsamfundet för sitt falska vittnesmål).

Mot slutet av år 2010 då Assange var efterlyst av Interpol, lät han sig gripas genom att kliva in i en polisstation i Storbritannien. Att han lät sig gripas i Storbritannien kan varit en strategi för att få möjlighet att utnyttja deras borgensförfarande, som en sista utväg ifall överklaganden av utlämning skulle misslyckas. Vilket de gjorde: år 2012 blev det nej i högsta instans. Assange skulle utlämnas till Sverige. Då bröt Assange mot borgensvillkoren och barrikaderade sig på Ecuadors ambassad i London, efter att Assanges advokater lyckats få Ecuador att bevilja asyl.

Endast våldtäkten kvar, till 2020

Sommaren 2020 preskriberas även den misstänkta våldtäkten. Och då kan ingen av de två kvinnorna längre få rättslig prövning av de sexuella övergrepp de anmält att de utsatts för.

Eftersom det egentligen var Storbritanniens fel (genom att frisläppa mot borgen) att Assange lyckades undkomma strax innan han skulle ha överlämnats till Sverige år 2012, så borde Storbritannien nu ge Sverige möjlighet att genomföra utredningen och eventuella övriga rättsliga åtgärder innan det är för sent. Dvs om svenska åklagaren beslutar att förundersökningen ska återupptas. (Den lades ned 2017 eftersom Assange var oåtkomlig och inte kunde överlämnas, men kan återupptas om läget förändras).
Men andra intressen kan visa sig starkare för Storbritannien, USA vill åtala Assange för dataintrång (vilket lär kunna ge uppåt fem års fängelse).

Eftertanke:
denna sexbrottshärva kunde troligen ha undvikits om Assange år 2010 gått med på de två kvinnornas krav att han skulle HIV-testa sig, när de var oroliga för att ha blivit smittade. Men han vägrade, och då blev det istället polishuset nästa.

Mera:

Assanges agerande från 2010 till nutid (april 2015).

Assanges agerande från 2010 till nutid (april 2015)

Om Assange hade låtit sig HIV-testas 2010 så hade det troligen aldrig blivit något polisärende. Eller om Assange låtit sig förhöras klart i Sverige 2010 så hade ärendet varit avslutat nu. Då hade även skattebetalare i Sverige och England sluppit betala många miljoner för Assanges agerande.

Sedan sommaren 2010 är Wikileaks grundare Assange misstänkt för våldtäkt och ofredande gällande två kvinnor (vid två olika tillfällen). Det handlar om sexuellt utnyttjande av sovande kvinna samt oskyddat samlag mot kvinnornas vilja (med sönderriven kondom). Enligt kvinnorna hade Assange dessförinnan insisterat på oskyddat samlag men de hade nekat och krävt kondom.

Assanges vägran att HIV-testa sig 2010 ledde till polis och flera års vistelse på Ecuadors ambassad

Kvinnorna hade kort tid efter de sexuella mötena med Assange fått vetskap att de båda råkat ut för ungefär samma sak. De hade då kontaktat Assange och framfört sin oro för HIV och begärt att han skulle hiv-testa sig. Men Assange vägrade testa sig, vilket ledde till att kvinnorna kontaktade polisen för att få råd. Polis och åklagare bedömde då händelserna som sexbrott, vilket faller under allmänt åtal, och sedan rullade rättsapparaten igång.
Det verkar som att Assange kunde ha sluppit rättsprocesser helt och hållet om han hade accepterat att ta ett enkelt blodprov.

Assanges pinsamma kondomförfarande

I det första förhöret (30 augusti 2010), gällande ofredande, framkom att Assange och kvinnan hade varit nyktra, och att han inte mindes någon sönderriven kondom. Assange uppgav först att han återanvänt samma kondom för flera samlag i “ett utdraget samlag”. Men mot slutet på förhöret landade hans uppgifter i flera samlag på kvällen vid 23-tiden och även tidigt på morgonen vid 5-tiden. Med samma kondom. Om man bortser från bristande trovärdighet i den uppgiften så kan den imbecilla hanteringen av kondomen förklara att den blev sönderriven.

Assange flyr Sverige

Efter Assanges smått pinsamma uppgifter i det första förhöret så höll han sig undan från fler förhör. När åklagaren hade förhört ett antal vittnen och några veckor senare försökte få tag i Assange för ett nytt förhör så misslyckades det. Assanges nya advokat (Hurtig) uppgav att han inte kunde få kontakt med Assange.
Efter ytterligare några dagars misslyckade försök att nå Assange anhölls han i sin frånvaro. Senare samma dag lämnade Assange Sverige i tysthet.

Assange blir efterlyst. Och överklagar i alla instanser i Sverige

I november 2010 häktades Assange i sin frånvaro och det utfärdades en europeisk arresteringsorder (EAO). Några dagar senare överklagade Assange häktningsbeslutet (från utlandet via sin advokat). Ytterligare några dagar senare avslogs överklagandet av hovrätten. Assange överklagade då till högsta domstolen, vilket avslogs. Och Assange efterlystes av Interpol.

Ecuador säger nej till att ta emot Assange

Samtidigt som Assange överklagade häktningsbeslutet – kring nov/dec 2010 – erbjöd Ecuadors utrikesminister fristad åt Assange. Men det avfärdades två dagar senare av Ecuadors president Correa som dessutom anklagade Wikileaks för att bryta mot lagen: Ecuador vill inte längre erbjuda fristad åt Assange.

Assange låter sig gripas i England för att kunna bli fri mot borgen

Assange var nu efterlyst och skulle sannolikt inte kunnat hålla sig undan länge till. Om han anmälde sig själv till brittisk polis så fanns det chans att bli fri mot borgen i väntan på beslut om överlämning till Sverige. I annat fall riskerade han att inte få lämna häktet när han väl blev gripen.

Således, i december 2010 lät sig Assange gripas frivilligt och kort tid senare blev han fri mot borgen (ca två miljoner kronor).

Assanges advokater tar till alla knep

Medan Assange var fri mot borgen startade förhandlingarna om överlämning, och i februari 2011 beslutades om överlämning till Sverige (DN, 2011-02-24). I de förhandlingarna hade Assanges advokat Hurtig lämnat falskt vittnesmål, han hade hävdat att åklagaren aldrig gjort några ytterligare försök att förhöra Assange i Sverige. Hurtigs falska vittnesmål hade dock avslöjats i ett korsförhör:

“Domaren angrep också Julian Assanges svenska advokat Björn Hurtig. Ett av försvararens tyngsta argument har varit att överåklagare Marianne Ny inte ens hade försökt förhöra Assange när han var i Sverige. Det visade sig dock vara fel. Marianne Ny hade vid flera tillfällen försökt få till stånd ett förhör genom Björn Hurtig. Detta framkom först när Hurtig korsförhördes i domstolen.”
Anm: advokat Hurtig fick senare en varning från svenska Advokatsamfundet för sitt falska vittnesmål.

Assange överklagar i alla instanser i England

Assange överklagade dock beslutet om överlämning till Sverige. Sammanlagt från februari 2011 till juni 2012 överklagade Assange i Englands samtliga instanser:
Westminster Magistrates’ Court, High Court, The Administrative Court, och The Supreme Court (Englands högsta domstol).
Assange fick avslag av samtliga. Den 14 juni 2012 beslutades att Assange skulle överlämnas till Sverige.

Assange begår borgensbrott. Ecuador ändrar sig och öppnar stora famnen.

I juni 2012 – kort tid innan överlämnadet till Sverige skulle ägt rum – bröt Assange sina borgensvillkor och avvek till Ecuadors ambassad där han sökte och fick asyl. President Correa hade ändrat sig. 1,5 år tidigare hade han nekat Assange fristad och förklarat att Wikileaks bryter mot lagen (se ovan). Men så länge Assange är beroende av Ecuadors välvilja så lär det åtminstone inte läcka något från Wikileaks som väcker ogillande hos president Correa…

Assange överklagar återigen i alla instanser i Sverige

Två år senare, juni 2014, överklagade Assange återigen det svenska häktningsbeslutet. Och fick återigen avslag. På hösten 2014 fortsatte han till hovrätten, avslag igen. I december överklagade Assange till Högsta domstolen. Enligt riksåklagaren bör Assange vara fortsatt häktad.

Assange ställer orimliga krav kring förhör

Vid överklagandena krävde Assange att få ta del av åklagarens bevisning i förväg, vilket förstås är ett smått vansinnigt krav. Självklart skulle det vara en fördel för ALLA brottsmisstänkta, inte bara Assange, att i förväg få veta vilka frågor som kan komma att ställas i förhören under en utredning… och att förhören hålls på Ecuadors ambassad eller annan skyddad plats där den misstänkte kan fortsätta hålla sig undan rättssystemet ifall förhören ändå skulle gå dåligt för honom. Det skulle förbättra många brottslingars möjligheter avsevärt. Se även Assanges förslag ger hopp till gangsterbranschen (Aftonbladet, 2015-03-25).

Skattebetalarnas kostnad för Assanges agerande

Lägger man samman de svenska och engelska skattebetalarnas hittillsvarande totala kostnad för Assanges agerande så omfattar det bland annat följande:

 • Assange överklagan, tingsrätten 2010
 • Assange överklagan, hovrätten 2010
 • Assange överklagan, högsta domstolen 2010
 • Häktningsförhandling, Westminster Magistrates’ Court i London.
 • Förhandling, Westminster Magistrates’ Court, 2011
 • Assange överklagan, Westminster Magistrates’ Court, 2011
 • Assange överklagan, High Court, 2011
 • Prövning, The Administrative Court, 2011
 • Assange överklagan, The Supreme Court, 2012
 • Assange överklagan, tingsrätten 2014
 • Assange överklagan, hovrätten 2014
 • Assange överklagan, högsta domstolen 2015
 • Bevakning av Ecuadors ambassad i London, 2012-2015

Totala kostnaden för åren 2010 till 2015 uppgår troligen till motsvarande långt över hundra miljoner svenska kronor. (Enbart bevakningen av ambassaden lär f.n. ligga på över hundra miljoner kronor för de engelska skattebetalarna).

Assange i förhör #1: Jag återanvände kondomen flera gånger

År 2010 hölls det första förhöret med den sexbrottsmisstänkte Assange. Hans uppgifter var hyfsat trovärdiga ända till slutet på förhöret, då en fråga från advokaten ledde till att Assange hade använt samma kondom i sex timmar i flera samlag från sent på kvällen kl 23 till tidigt på morgonen kl 05. Hur gick det där till? kan man undra.Nyligen (mars 2015) beslutade den svenska åklagaren att man ska förhöra Assange i London, på Ecuadors ambassad där Assange befinner sig sedan 2012 efter att ha tagit sin tillflykt dit från det engelska rättsväsendet.
Skälet till att åklagaren nu går emot sitt eget tidigare beslut (att förhör skall hållas i Sverige) uppges vara att preskription snart inträder för ett av brotten. Assange är misstänkt för våldtäkt och ofredande av två kvinnor.

Redan sommaren 2010 hölls alltså det första förhöret med Assange. Men kort tid senare lämnade Assange Sverige och vägrade återvända för nya förhör.

Kondomen i förhöret

Förhör #1 gällde ofredande, kvinnan uppger att Assange haft oskyddat samlag med en sönderriven kondom trots att hon dessförinnan krävt att kondom skulle användas. Assange uppgav att han inte minns någon trasig kondom. I förhöret framkommer även att det inte förekommit någon alkohol, de hade inte varit berusade.

I början av förhöret fick Assange reda på att det gällde en enda kondom. Därefter uppgav han att de haft samlag flera gånger, med kondom, den aktuella natten.
Halvvägs genom förhöret utvecklades de tidigare uppgifterna till att handla om “ett utdraget samlag” som varade “några timmar” med “åtskilliga pauser och så började vi om, med samma kondom”.

Så långt var det väl hyfsat trovärdigt. Men mot slutet av förhöret ställde Assanges advokat Silbersky en fråga om tidpunkter, vilket tillsammans med de tidigare uppgifterna ledde till att samma kondom hade använts i sex timmar för flera samlag sent på kvällen och tidigt på morgonen, mellan ca kl 23 och 05. Hur skulle det se ut i praktiken? Här är några scenarion för en sådan situation.

Scenario 1: Kondomen töms mellan varven

Vid elvasnåret på fredagkvällen rullas den nyöppnade, fräscha kondomen på. Efter varje högtidsstund plockas kondomen av för återanvändning, kanske töms den också…

ja-empty-and-recycle-condom

Om personen ifråga överhuvudtaget lyckas få på sig kondomen igen efter varje föregående användning, så kan den spermaslabbiga kondomen även spricka av den felaktiga hanteringen. Förfarandet motverkar kondomens syfte att skydda mot graviditet eller sjukdomar.

Scenario 2: Kondomen på i 6 timmar

Vid elvasnåret på fredagkvällen rullas den nyöppnade, fräscha kondomen på. Därefter får kondomen sitta kvar i sex timmar under flera samlag, likt en vattenballong:

ja-filled-balloon

Förutom att det inte tycks särskilt behagligt så kommer kondomen även i detta scenario att utgöra mer en risk än ett skydd.

Om Assange trots allt tillämpade någon av dessa mindre begåvade eller rentav korkade kondommetoder, så blir kontentan av hans egna uppgifter att kondomen kan ha rivits sönder därför att Assange använde kondomen felaktigt.

Assange sparkade Silbersky

Det var advokat Silberskys avslutande fråga i förhöret och Assanges påföljande svar som ändrade Assanges berättelse från hyfsat trovärdig till mindre trovärdig.
Silbersky fick sparken av Assange kort tid efter det förhöret. Orsaken sades då vara att Assange inte längre hade förtroende för Silbersky, att han var svår att nå och inte var tillräckligt engagerad.

——————
Källa: Häktningspromemoria, sid 83-93. Släppt från Assanges advokat, enligt försättsbladet. Anm: detta är inte förundersökningsprotokollet.